Mục tiêu chương trình: Người tốt nghiệp có được kiến thức, khả năng, thái độ và tay nghề cần thiết để bảo trì, sửa chữa các loại ô tô thông dụng trên thị trường Canada. Điều kiện nộp hồ sơ:Người học nghề phải trên 18 tuổi, có trình độ học vấn (văn hóa) tối thiểu tốt nghiệp Trung …