Mục tiêu chương trình: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, khả năng, tay nghề để làm việc trong bộ phận tự động hóa, cơ khí… trong nhà máy, công ty dịch vụ kỹ thuật… Điều kiện nộp hồ sơ: Người học nghề phải trên 18 tuổi, có trình độ học vấn (văn hóa) tối thiểu …