NGHỀ SỬA XE Ô TÔ

  1. Mục tiêu chương trình: Người tốt nghiệp có được kiến thức, khả năng, thái độ và tay nghề cần thiết để bảo trì, sửa chữa các loại ô tô thông dụng trên thị trường Canada.
  2. Điều kiện nộp hồ sơ:Người học nghề phải trên 18 tuổi, có trình độ học vấn (văn hóa) tối thiểu tốt nghiệp Trung học (hoặc tốt nghiệp Cao học, Đại học, Cao đẳng); có trình độ Anh văn nhất định để theo học – hoàn thành chương trình; có sức khỏe tốt vì hơn 70% giờ học là thực hành tại Xưởng của Trường, tại Công ty.
  3. Thời gian học nghề: 18 tháng. 
  4. Mức lương (CAD/giờ): thấp nhất 13 $ CAD, trung bình 18 $ CAD, cao 34 $ CAD
  5. Học phí của chương trình: 26.000 CAD, học viên phải đóng đủ số tiền này cho Trường trước khi đến học.
  6. Chi phí dịch vụ tư vấn, chi phí khác: xin liên hệ với chúng tôi