NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

  1. Mục tiêu chương trình: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, khả năng, tay nghề để làm việc trong bộ phận tự động hóa, cơ khí… trong nhà máy, công ty dịch vụ kỹ thuật…
  2. Điều kiện nộp hồ sơ: Người học nghề phải trên 18 tuổi, có trình độ học vấn (văn hóa) tối thiểu tốt nghiệp Trung học (tốt nghiệp Cao học, Đại học, Cao đẳng được hoan nghênh); có trình độ Anh văn nhất định để theo học – hoàn thành chương trình; có sức khỏe tốt vì hơn 70% giờ học là thực hành tại Xưởng của Trường, tại Công ty.
  3. Thời gian học nghề: 18 tháng – 24 tháng (chương trình học 1.800 giờ, mỗi ngày học 7,5 giờ. Lưu ý, 1 giờ học của chương trình = 60 phút, khác với Việt Nam, 1 tiết học = 45 phút.
  4. Mức lương (CAD/giờ): thấp nhất 14 $ CAD, trung bình 18 – 20 $ CAD, bậc nghề cao 45 $ CAD
  5. Học phí của chương trình: 30.000 CAD (dollar Canada). Đây là học phí cho toàn bộ chương trình học; học viên phải đóng đủ số tiền này cho Trường trước khi đến học.
  6. Chi phí dịch vụ tư vấn, chi phí khác: xin liên hệ với chúng tôi