NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG, CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

  • Mục tiêu chương trình: Học viên tốt nghiệp có kiến thức, tay nghề để làm việc tại các nhà dưỡng lão, bệnh viện, hoặc chăm sóc người già … .
  • Điều kiện nộp hồ sơ: Người học nghề phải trên 18 tuổi, có trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp Trung học; có trình độ Anh văn nhất định để theo học – hoàn thành chương trình.
  • Thời gian học nghề: 15 – 18 tháng
  • Mức lương (CAD/giờ): thấp nhất 29 $ CAD, trung bình 39 $ CAD, cao 49 $ CAD
  • Học phí của chương trình:  41.000 CAD (dollar Canada), học viên phải đóng đủ số tiền này cho Trường trước khi đến học.
  • Chi phí dịch vụ tư vấn, chi phí ăn ở, chi phí nộp hồ sơ xin định cư: xin liên hệ với chúng tôi